خدمات رنگ پودری الکترواستاتیک

قطعات پس انجام فرآیند سندبلاست و زیر کار رنگ برای رنگ آمیزی، وارد واحد رنگ شرکت نارین تک فرتاک می شوند. واحد رنگ ما به صورت رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد که داخل خط رنگ کارخانه انجام می شود.

 rang poodri2

خط رنگ شرکت نارین تک فرتاک

خط رنگ کارخانه شرکت نارین تک فرتاک از بالا آویزان است، سپس وارد کابین رنگ شده و بعد وارد کوره می شود. سپس قطعات به مدت ۱۰ دقیقه، در دمای ۲۰۰ درجه که از قبل تایید شده داخل کوره می مانند و با سرعت از کوره خارج می شوند. هر قطعه زمانی از کوره خارج می شود که مدت زمان و دمای مناسب به طور کامل به آن داده شده و در حالت کاملا رنگ شده باشد.

rang poodri4

مراحل رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک

در خط رنگ شرکت ما رنگی که روی قطعه پاشیده می شود، رنگ پودری الکترواستاتیک است. رنگ پودری الکترواستاتیک تا زمانی که وارد کوره نشده است و عملیات پخت روی آن انجام نشده است به صورت پودری است و با کشیدن دست روی آن راحت و کاملا جدا می شود. به همین دلیل باید در کوره گذاشته شود.

قطعات پس از طی این مرحله داخل کوره گذاشته می شوند و پس از گذراندن زمان پخت به صورت پخته شده از کوره خارج می شوند.
قطعات بعد از اینکه رنگ می شوند از اتاق رنگ خارج شده و وارد کوره ای به طول ۱۲ متر و دمای ۲۱۰ درجه می شوند. سپس قطعه رنگ شده به صورت پخته شده از انتهای کوره خارج می شود.

رنگ قطعات پخته شده که از انتهای کوره خارج می شوند، یکدست با مقاومت بالا است.
در قسمتی از خط رنگ کارخانه شرکت نارین تک فرتاک، قطعه ای که رنگ شده برداشته می شود و قطعه جدید روی ریل نصب می شود تا وارد کابین رنگ شود و رنگ الکترواستاتیک روی آن زده شود . این سیکل دائما در حال حرکت می باشد و در ده ساعت کار روزانه، از صبح تا شب قطعه های خام پشت سرهم ، آویزان شده ، وارد کابین شده و رنگ می شوند، سپس داخل کوره پخت می شوند و بعد از آن قطعه رنگ شده برداشته می شود و مجدد این مسیر تکرار می شود.